Tuyển Dụng Nhân Sự Làm Đẹp
Xem Website

Tuyển Dụng Nhân Sự Làm Đẹp

Trang chuyên tuyển dụng nhân sự làm đẹp cho các Spa, Hair, Nail,Make up v.vv. Hệ thống thanh toán trực tuyến quản lý linh hoạt. Người quản trị...
Tuyển Dụng Lĩnh Vực Giáo Dục
Xem Website

Tuyển Dụng Lĩnh Vực Giáo Dục

Trang chuyên tuyển dụng nhân sự lĩnh vực giáo dục cho các trường học từ đại học xuống các trường Trung Học, Tiểu Học. Hệ thống thanh...
Vinajob
Xem Website

Vinajob

Giải pháp trang thông tin việc làm, tuyển dụng được  áp dụng hệ thống quản lý thông tin và dữ liệu  lớn hiện nay.
Trang Tuyển Dụng sanketoan.com
Xem Website

Trang Tuyển Dụng sanketoan.com

sanketoan.com trang tuyển dụng nhân sự được IMS thiết kế trên nền tảng công nghệ mới với các tính năng mới được nâng cấp theo yêu cầu...
Trang Tuyển Dụng xemvieclam.com
Xem Website

Trang Tuyển Dụng xemvieclam.com

xemvieclam.com trang tuyển dụng nhân sự được IMS thiết kế trên nền tảng công nghệ mới với các tính năng mới được nâng cấp theo yêu cầu...
Trang Tuyển Dụng Timviecngay.vn
Xem Website

Trang Tuyển Dụng Timviecngay.vn

Timvietngay.vn trang tuyển dụng nhân sự được IMS thiết kế trên nền tảng công nghệ mới và giải pháp quản lý hệ thống chuyên nghiệp cho doanh...
Top