Tin công ty

Tuyển lập trình web (PHP)

Tuyển lập trình web (PHP)

Ngày đăng: 20/01/2015Bởi: Admin
Để đáp ứng việc phát triển các ứng dụng cho web cũng như nhu cầu đa dạng trong lĩnh vực website cho Doanh Nghiệp, IMS  cần tuyển dụng những hiền tài trong lĩnh vực lập trình và ứng dụng hệ thống. Nếu bạn có mong muốn và đam mê trong lĩnh vực nầy, hãy gia nhập với chúng tôi.   Chức danh/Vị trí: Lập trình PHP Số...

Tin công ty

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Sacombank

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Sacombank

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng  Sacombank trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Bắc Á

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Bắc Á

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng B ắc Á trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH...
thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH An Bình

thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH An Bình

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng An Bình trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Seabank

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Seabank

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng Seabank trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT CHỨC...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH OceanBank

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH OceanBank

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng OceanBank trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT CHỨC...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Nam Á

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Nam Á

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng Nam Á trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT...
Thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH BIDV

Thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH BIDV

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng BIDV trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Việt Á

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Việt Á

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng Việt Á trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH VIB Bank

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH VIB Bank

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng VIB Bank trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT CHỨC...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Vietcombank

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Vietcombank

31/01/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng Vietcombank trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT...
Top