Tin công ty

Hướng dẫn thanh toán trên hệ thống IMS

Hướng dẫn thanh toán trên hệ thống IMS

Ngày đăng: 31/01/2015Bởi: Admin
Thanh toán trực tuyến (Thông qua cổng thanh toán điện tử) Quý khách khi mua hàng trực tuyến trên các website của IMS và thực hiện việc thanh toán trực tuyến bằng tài khoản thẻ hoặc Internet banking, xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước trên website.   Để biết thêm chi tiết, Quý khách có thể xem các hướng dẫn...

Tin công ty

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Bắc Á

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Bắc Á

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng B ắc Á trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH...
thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH An Bình

thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH An Bình

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng An Bình trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Seabank

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Seabank

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng Seabank trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT CHỨC...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH OceanBank

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH OceanBank

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng OceanBank trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT CHỨC...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Nam Á

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Nam Á

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng Nam Á trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT...
Thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH BIDV

Thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH BIDV

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng BIDV trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Việt Á

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Việt Á

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng Việt Á trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH VIB Bank

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH VIB Bank

01/02/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng VIB Bank trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT CHỨC...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Vietcombank

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH Vietcombank

31/01/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng Vietcombank trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước... A/ KÍCH HOẠT...
Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ nội địa NH Tiền Phong

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ nội địa NH Tiền Phong

31/01/2015Admin
Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng Tiền Phong  trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước...
Top