Hướng dẫn khắc phục sự cố đăng nhập vào Outlook và các ứng dụng khác

Nếu bạn đang sử dụng mật khẩu Email Google Apps / Gmail không chính xác trên một ứng dụng duyệt email (Outlook, Thunderbird, Apple Mail …) thì bạn có thể gặp những sự cố này:

  • Ứng dụng liên tục yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn
  • Bạn thấy thông báo lỗi “chứng chỉ không hợp lệ”
  • Bạn thấy thông báo lỗi “yêu cầu đăng nhập web”

Nếu bạn gặp những sự cố này hoặc không thể đăng nhập, trước tiên hãy kiểm tra để đảm bảo là bạn đang sử dụng mật khẩu chính xác.

Nếu bạn chắc mật khẩu của mình là đúng thì hãy thử những mẹo này:

  • Nếu bạn đã bật tính năng Xác minh 2 bước cho tài khoản của bạn thì bạn có thể cần phải nhập Mật khẩu ứng dụng thay vì mật khẩu thông thường.
  • Đăng nhập vào tài khoản từ phiên bản web của Gmail tại https://mail.google.com. Khi bạn đã đăng nhập, hãy thử đăng nhập vào ứng dụng thư lần nữa.
  • Truy cập http://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha và đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu Gmail của bạn. Nếu được yêu cầu thì hãy nhập các ký tự trong hình bị méo.
  • Ứng dụng của bạn có thể không hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất. Hãy thử thay đổi vài cài đặt để cho phép ứng dụng kém an toàn truy cập vào tài khoản của bạn.
  • Hãy đảm bảo rằng ứng dụng thư của bạn không được đặt để kiểm tra email mới quá thường xuyên. Nếu ứng dụng thư của bạn kiểm tra thư mới nhiều hơn một lần trong 10 phút thì truy cập của ứng dụng vào tài khoản của bạn có thể bị chặn.
  • Thay đổi mật khẩu của bạn theo các mẹo của chúng tôi để tạo mật khẩu mạnh.
Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top