Giải trí chút

Ảnh chế giá xăng tăng lần thứ tư liên tiếp

anh-che-gia-xang-tang-lan-thu-tu-lien-tiep

Không có áp lực nhưng vẫn tăng.

anh-che-gia-xang-tang-lan-thu-tu-lien-tiep-1

Giây phút muộn màng.

anh-che-gia-xang-tang-lan-thu-tu-lien-tiep-2

Một màn phối hợp hoàn hảo.

anh-che-gia-xang-tang-lan-thu-tu-lien-tiep-3

Đến đại gia cũng chung số phận.

 

anh-che-gia-xang-tang-lan-thu-tu-lien-tiep-4

Vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm cho người sử dụng.

anh-che-gia-xang-tang-lan-thu-tu-lien-tiep-5

Giải pháp mùa xăng tăng.

anh-che-gia-xang-tang-lan-thu-tu-lien-tiep-6

Mọi người có thể chuyển sang di chuyển bằng thuyền bè để tiết kiệm.

anh-che-gia-xang-tang-lan-thu-tu-lien-tiep-7

Chuyện muôn thuở ngày xăng tăng.

 

 
Top