Thông tin hỗ trợ
 • 0938 919 605 Sale HCM
 • 0938 219 605 Sale HCM
 • (08) 6264 9227
 • (08) 62 64 92 28 support
Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ - 0938 454 404
 • Hỗ trợ - 0938 454 404

Control Panel

21-07-2015Thiet ke website, Thiet ke website chuyen nghiep

cPanel là control panel nổi tiếng nhất trong lĩnh vực quản trị server và dịch vụ Internet. cPanel có nhiều tính năng mạnh, cho phép can thiệp sâu vào việc quản trị các tài nguyên máy chủ. Tính năng của hệ thống cPanel được phân chia thành 2 cấp độ là tài khoản đại lý và tài khoản quyển root (cao nhất). Việc phân chia cấp độ cho phép người quản trị lọc bớt các chức năng không cần thiết hoặc ít sử dụng trong một giao diện quản lý thường xuyên sử dụng và phục vụ cả mục đích đào tạo đối với người mới sử dụng.
 

Cpanel Hàng tháng (VNĐ) Hàng năm (VNĐ) Thanh toán 2 năm/lần (VNĐ)
VPS 599,000 5,990,000 8,199,000
Server 1,190,000 10,190,000 18,900,000

 

    Chức năng chính:

1. Sao lưu:

Tạo các bản sao lưu của file và các CSDL, phục hồi file và CSDL trên máy chủ từ một bản sao lưu, ví dụ từ máy tính cá nhân của người dùng.

2. Mail:

 • Quản lý các tài khoản. Tạo, xáo các tạo khoản POP3, thay đổi mật khẩu và định mức tài nguyên sử dụng.
 • Cấu hình tự động hoặc hướng dẫn cấu hình bằng tay cho trình duyệt mail ở máy khách như Microsoft Outlook, MicrosoftOutlook Express…
 • Hệ thống trả lời tự động, bộ lọc, danh sách từ chối. Tạo, xóa hoặc thay đổi.
 • Bộ lọc Spam Assassin.
 • Thay đổi bản ghi MX đối với mỗi tên miền.
 • webmail

3. Thống kê:

 • Thống kê: : Webalizer Web Stats, AWStats, Analog Stats.
 • Thống kê theo tên miền con.
 • Xem danh sách 300 khách ghé thăm website gần nhất bao gồm thông tin: IP, thời gian và nơi truy cập, trình duyệt nào và hệ điều hành khách viếng thăm sử dụng.
 • Xem băng thông đã sử dụng.
 • Xem nhật ký lỗi của các ngôn ngữ web phục vụ cho công tác bảo trì và sửa lỗi.
 • Xem nhật ký của dịch vụ Apache, có thể tải về.

4. FTP:

 • Tạo, xóa tài khoản FTP. Thay đổi mật khẩu và thư mục có thể truy cập với từng tài khoản.
 • Quản lý truy cập nặc danh (anonymous access).
 • Quản lý phiên làm việc FTP.
 • Thay đổi thông điệp hiển thị trên nhật ký FTP.
 • 5. Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL & PostgreSQL
 • Tạo, xóa cơ sở dữ liệu.
 • Tạo, xóa tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu qua PHPMyAdmin.

Chức năng bổ sung:

 • Đổi mật khẩu tài khoản.
 • Quản lý các tên miền thêm vào.
 • Quản lý hệ thống file.
 • Tiện ích thống kê dụng lượng đã sử dụng và chi tiết tới từng cấp thư mục.
 • Đặt mật khẩu truy cập cho từng thư mục.
 • Quản lý tên miền phụ bao gồm cả liên kết tên miền phụ tới tên miền khác.
 • Quản lý các trang thông báo lỗi của website
 • Chương trình Java xây dựng sẵn dành cho truy cập bằng SSH.
 • Liên kết một thư mục tới một tên miền khác.
 • Quản lý các phần mở rộng của FrontPage.
 • Lịch trình chạy lệnh. Cho phép thiết lập các tác vụ định kỳ.
 • Quản lý các định nghĩa loại file của Apache.
 • Chống việc sử dụng các file của tài khoản từ các website khác.
 • Chống việc truy cập site thông qua các địa chỉ IP
 • Cài đặt giao thức SSL.
 • Quản lý khóa PGP.
 • Tiện ích hỗ trợ tìm kiếm trên hệ thống.
 • Tài liệu trực tuyến cũng được cung cấp sẵn.

Các phần mềm có sẵn có thể cài đặt tự động:

 • Simple CGI Wrapper
 • Random HTML – Tự động chèn mã HTML định sẵn vào các file html.
 • Simple GuestBook.
 • Advanced GuestBook
 • Counter – Bộ đếm khách ghé thăm website và số trang khách xem.
 • Clock-Java
 • Countdown - the timer - Đồng hồ đếm ngược.
 • CGI mail – Chương trình gửi email viết bằng CGI
 • Entropy Banner – hệ thống quản lý banner đơn giản.
 • FormMail Clone – form liên hệ đơn giản.
 • Entropy Search – Bộ máy tìm kiếm xây dựng sẵn.
 • phpBB – mã nguồn diễn đàn miễn phí.
 • ecommerce: Interchange và Agora

Liên kết đối tác web :

Thiết kế web

 

Top