Thông tin hỗ trợ
  • 0938 919 605 Sale HCM
  • 0938 219 605 Sale HCM
  • (08) 6264 9227
  • (08) 62 64 92 28 support
Hỗ trợ trực tuyến
  • Hỗ trợ - 0938 454 404
  • Hỗ trợ - 0938 454 404

Tên miền mới

21-07-2015Thiet ke website, Thiet ke website chuyen nghiep

Tổ chức ICANN đã bắt đầu cho phép đăng ký các tên miền dùng chung mới với các đuôi mở rộng mới như .bike, .clothing, .camera, .ventures, .estate, .photography,...

Các tên miền mới này sẽ giúp cho các cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng đăng ký một tên miền phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình, dễ nhớ, dễ tìm kiếm mà không bị trùng nhãn hiệu, thương hiệu như các tên miền truyền thống.

Hãy lựa chọn ngay tên miền mới theo ý bạn!

Bảng giá tên miền

Tên miền mới

Phí đăng ký

Phí duy trì

.club 450.000 VNĐ
.photography 480.000 VNĐ
.technology 480.000 VNĐ
.photos 480.000 VNĐ
.equipment 480.000 VNĐ
.gallery 480.000 VNĐ
.graphics 480.000 VNĐ
.lighting 480.000 VNĐ
.directory 480.000 VNĐ
.today 480.000 VNĐ
.tips 480.000 VNĐ
.company 480.000 VNĐ
.systems 480.000 VNĐ
.management 480.000 VNĐ
.center 480.000 VNĐ
.support 480.000 VNĐ
.email 480.000 VNĐ
.solutions 480.000 VNĐ
.education 480.000 VNĐ
.institute 480.000 VNĐ
.international 480.000 VNĐ
.guru 730.000 VNĐ
.land 730.000 VNĐ
.bike 730.000 VNĐ
.clothing 730.000 VNĐ
.plumbing 730.000 VNĐ
.singles 730.000 VNĐ
.camera 730.000 VNĐ
.estate 730.000 VNĐ
.contractors 730.000 VNĐ
.construction 730.000 VNĐ
.kitchen 730.000 VNĐ
.enterprises 730.000 VNĐ
.shoes 730.000 VNĐ
.domains 730.000 VNĐ
.academy 730.000 VNĐ
computer 730.000 VNĐ
.training 730.000 VNĐ
.builders 730.000 VNĐ
.repair 730.000 VNĐ
.camp 730.000 VNĐ
.glass 730.000 VNĐ
.coffee 730.000 VNĐ
.florist 730.000 VNĐ
house 730.000 VNĐ
.solar 730.000 VNĐ
.cab 730.000 VNĐ
.estate 730.000 VNĐ
.limo 1.150.000 VNĐ
.holdings 1.150.000 VNĐ
.ventures 1.150.000 VNĐ
.diamonds 1.150.000 VNĐ
.voyage 1.150.000 VNĐ
.recipes 1.150.000 VNĐ
.careers 1.150.000 VNĐ

Liên kết đối tác web :

Thiết kế web

 

Top