Thông tin hỗ trợ
  • 0938 919 605 Sale HCM
  • 0938 219 605 Sale HCM
  • (08) 6264 9227
  • (08) 62 64 92 28 support
Hỗ trợ trực tuyến
  • Hỗ trợ - 0938 454 404
  • Hỗ trợ - 0938 454 404

Tên miền mới

21-07-2015Thiet ke website, Thiet ke website chuyen nghiep

Tổ chức ICANN đã bắt đầu cho phép đăng ký các tên miền dùng chung mới với các đuôi mở rộng mới như.bike, .clothing, .camera, .ventures, .estate, .photography,...

Các tên miền mới này sẽ giúp cho các cá nhân và doanh nghiệp dễ dàng đăng ký một tên miền phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình, dễ nhớ, dễ tìm kiếm mà không bị trùng nhãn hiệu, thương hiệu như các tên miền truyền thống.

Hãy lựa chọn ngay tên miền mới theo ý bạn!

Bảng giá tên miền

Tên miền mới

Phí đăng ký

Phí duy trì

.club450.000 VNĐ
.photography480.000 VNĐ
.technology480.000 VNĐ
.photos480.000 VNĐ
.equipment480.000 VNĐ
.gallery480.000 VNĐ
.graphics480.000 VNĐ
.lighting480.000 VNĐ
.directory480.000 VNĐ
.today480.000 VNĐ
.tips480.000 VNĐ
.company480.000 VNĐ
.systems480.000 VNĐ
.management480.000 VNĐ
.center480.000 VNĐ
.support480.000 VNĐ
.email480.000 VNĐ
.solutions480.000 VNĐ
.education480.000 VNĐ
.institute480.000 VNĐ
.international480.000 VNĐ
.guru730.000 VNĐ
.land730.000 VNĐ
.bike730.000 VNĐ
.clothing730.000 VNĐ
.plumbing730.000 VNĐ
.singles730.000 VNĐ
.camera730.000 VNĐ
.estate730.000 VNĐ
.contractors730.000 VNĐ
.construction730.000 VNĐ
.kitchen730.000 VNĐ
.enterprises730.000 VNĐ
.shoes730.000 VNĐ
.domains730.000 VNĐ
.academy730.000 VNĐ
computer730.000 VNĐ
.training730.000 VNĐ
.builders730.000 VNĐ
.repair730.000 VNĐ
.camp730.000 VNĐ
.glass730.000 VNĐ
.coffee730.000 VNĐ
.florist730.000 VNĐ
house730.000 VNĐ
.solar730.000 VNĐ
.cab730.000 VNĐ
.estate730.000 VNĐ
.limo1.150.000 VNĐ
.holdings1.150.000 VNĐ
.ventures1.150.000 VNĐ
.diamonds1.150.000 VNĐ
.voyage1.150.000 VNĐ
.recipes1.150.000 VNĐ
.careers1.150.000 VNĐ

Liên kết đối tác web :

Thiết kế web

 

Top