Default pages, parrent path và 1 số tính năng trên Plesk windows

Trong Plesk, chúng ta có thể config 1 số tính năng cho domain, như Default pages, Parrent Path, ...

Để thực hiện các thao tác này, đâu tiền cần phải login vào plesk cpanel, sau đó ở mục Home hoặc Domain, tìm mục Files (chọn mũi tên bên cạnh để xổ các chức năng khác xuống)

Chọn Web Directories, tại đây chúng ta có thể làm các thao tác như set quyền bằng cách vào Directory Access, tạo thư mục, Default Pages, ...

VD: Để chỉnh default pages và parrent path, click vào Directory Properties

Sau đó có thể điều chỉnh theo ý muốn, chọn file sẽ chạy default, bật tính năng parrent path và 1 số chức năng khác tuỳ chủ đích của mỗi site.

 

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top