Sử dụng 1 số tính năng của DirectAdmin (Admin Level)

Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu 1 số tính năng trong DirectAmin (Admin Level)

1. Sử dụng chức năng File Editor

Bước 1:  Tại màn hình Home, chọn File Editor

Bước 2: Tiếp đến, chọn File cần chỉnh sửa (ở đây là file /usr/local/lib/php.ini) và nhấn Show File

Bước 3: Tìm đến các dòng sau và chỉnh lại dung lượng theo ý muốn

Bước 4: Sau đó lưu lại file bằng cách click vào nút Save ở cuối trình duyệt

Bước 5: Restart lại apache để hoàn thành

2. Chức Năng Service Monitor

Updating ...

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top