Hướng dẫn thêm nhóm sản phẩm và sản phẩm trên website

HƯỚNG DẪN THÊM NHÓM SẢN PHẨM VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM CHO WEBSITE

 

Bài này mình hướng dẫn các bạn thêm nhóm sản phẩm và sản phẩm trên website. Các bạn xem toàn bộ trên video mình hướng dẫn cách thao tác (video )

Các bạn lưu ý Link quản trị các bạn thao tác theo tên miền và được IMS cung cấp

 

 

 

Tag: Công ty thiết kế web chuyên nghiệp click vào xem thêm các dịch vụ thiết kế web của chúng tôi 

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top