Ngăn chặn spam từ các hosting từ Direct Admin

Khi bạn cung cấp dịch vụ hosting dựa trên công cụ quản lý hosting Direct Admin, bạn thường cung cấp kèm theo dịch vụ mail server tích hợp sẵn trong Direct Admin. Điều này làm tăng thêm tiện ích cho khách hàng, nhưng đôi khi lại bị lợi dụng để spam email từ server hosting của bạn, dẫn đến nguy cơ IP của bạn bị đưa vào black list và không thể gửi mail được nữa bài viết này giới thiệu với bạn một cách thức để hạn chế spam mail từ hosting bằng công cụ của Direct Admin.

Các ông lớn về mail như google hay yahoo thường đặt ra một quy định là nếu một ip nào gửi đến 100 email tới một khách hàng của họ trong 1 ngày thì họ sẽ xếp loại đó là spam. Vì vậy thuật toán đơn giản là chúng ta sẽ giới hạn mỗi một khách hàng của chúng ta trong một ngày chỉ được phép gửi ra ngoài 99 email. Phương pháp này có thể làm các khách hàng hosting phiền lòng đôi chút, tuy nhiên nó sẽ bảo vệ khách hàng này cũng như các khách hàng khác chia sẻ hosting trên cùng một server, cùng một IP.  Và hơn nữa đây là dịch vụ email miễn phí nên nếu khách hàng cần gửi nhiều email hơn thì cũng nên chuyển qua các dịch vụ email tính phí khác chuyên nghiệp và nhiều tiện ích hơn.

 

Login vào trang quản trị hosting với quyền admin, sau đó tìm đến mục Extra Features, rồi click vào Administrator Setting như hình vẽ dưới đây:

 

 

Khi trang Administrator Setting mở ra bạn chuyển đến mục email và nhìn thấy lựa chọn "Daily Email Limit..." hãy gõ vào số 99 như trong hình vẽ sau để giới hạn mỗi một account hosting chỉ được phép gửi ra 99 email mỗi ngày.

 

 

 

  • Muốn biết được có account nào đang spam từ hosting server hay không bạn login vào server với quyền root và thực hiện lệnh ls /etc/virtual/usage/ bạn sẽ để ý thấy trong thư mục này có các file có dạngusername.bytes. Đây là các file log ghi lại số lượng bytes của các email được gửi ra từ các account có tên là username. Nếu bên cạnh file username.bytes bạn lại thấy có 1 file nữa có tên là username không có phần mở rộng thì chắc chắn là user này đang spam. file username chưa số lượng các mail gửi ra.
  • Trong phần Admin Tool của Direct Admin có mục Mail Queue Administration cũng là một công cụ có thể dùng để kiểm tra xem có email nào đang spam hay không, vì thông thường các lệnh gửi mail số lượng lớn sẽ có thể bị queue tại đây
  • Nếu bạn login vào quyền root của server, bạn có thể dùng 2 lệnh sau để kiểm tra xem địa chỉ email nào đang spam: cd /var/log/exim và sau đó là grep 'A=login:' mainlog* | less
  • Bạn cũng có thể dùng lệnh linux sau đây để giới hạn số lượng email được phép gửi ra thay vì dùng tool của Direct Admin: echo 200 > /etc/virtual/limit
  • Chúng ta cũng có thể giới hạn số lượng email cho từng user chứ không nhất thiết phải giới hạn toàn bộ các user bằng file limit nói trên. Muốn làm được điều đó, cần kiểm tra trong file /etc/exim.pl có đoạn mã này hay chưa? nếu chưa có thì phải thêm vào:  if (open (LIMIT, "/etc/virtual/limit_$name"))... sau đó bạn tạo ra file limit_username bằng lệnh sau echo 50 > /etc/virtual/limit_username trong đó username là tên account hosting. Lệnh này sẽ giới hạn riêng account username chỉ được phép gửi ra 50 email mỗi ngày
  • Cuối cùng, thậm chí là bạn có thể cung cấp tool cho các user chủ động giới hạn các email gửi ra cho từng hòm thư một bằng các lệnh sau đây: (1) tạo ra file giới hạn bằng lệnh echo 50 > /etc/virtual/user_limit (2) ghi thêm một dòng sau vào file directadmin.conf: echo user_can_set_email_limit=1 >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf và (3) khởi động lại directadmin /etc/init.d/directadmin restart. Lưu ý là chức năng này chỉ áp dụng với directadmin phiên bản 1.42.0 trở đi
Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top