Thế nào là một NameServer?

Internet là tên của cuốn sách tương đương với danh bạ điện thoại. Nameserver duy trì một thư mục của tên miền phù hợp với một số địa chỉ IP (máy tính). Những thông tin từ tất cả các tên trên mạng Internet được tập hợp trong một trung tâm đăng ký. 

Điều này làm cho nó có thể cho phép người dùng sử dụng để truy cập vào trang web của bạn bằng cách sử dụng một tên miền - domain quen thuộc, thay vì phải nhớ một loạt các dãy số điện thoại. 

Nameserves trên mạng có thể truy cập thông tin tại các trung tâm đăng ký lên đến 8 giờ sau khi đăng ký Các loại tên miền quốc tế .COM và .NET  thời gian có thể được cập nhật lên đến  48 giờ cho tất cả các tên miền khác mở rộng (sub-domain). Đây là khoảng thời gian được gọi tắt là cập nhật thông tin giữa các Nameserver với nhau. 

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top