Tin công ty

Thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng SCB

Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng  SCB trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước...

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking và SMS Banking tại quầy giao dịch của SCB.

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa SCB:

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng SCB.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Tên chủ thẻ (Tên in trên mặt trước thẻ, không có dấu)

Số thẻ (gồm 16 số, in trên mặt trước của thẻ, viết liền không có khoảng trống)

Nếu các thông tin đã chính xác và số sư tài khoản đủ thanh toán, nhấn “Tiếp tục thanh toán” để tiếp tục bước xác thực.

Bước 3: Xác nhận thanh toán tại SCB:

Nhập Tên truy cập và mật khẩu truy cập dịch vụ Internet Banking (do ngân hàng cấp).

Sau khi nhập xong các thông tin trên, bạn chọn click đồng ý vào ô: “Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các quy định về điều kiện, điều khoản sử dụng Giao dịch thanh toán trực tuyến” và nhấn nút “Tiếp tục” để thực hiện thanh toán.

Bước 4: Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password)

Bạn sẽ nhận được OTP qua SMS về số điện thoại di động đã đăng ký với SCB.

Bạn nhập mã OTP vào ô “Mã xác thực” để xác thực và nhấn nút “Tiếp tục” để thực hiện thanh toán.

Bước 5: Nhận kết quả giao dịch

Khi hoàn thành các bước thanh toán, bạn sẽ được thông báo về kết quả giao dịch: Thành công hoặc thất bại.

Top