Tin công ty

thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của NH An Bình

Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng An Bình trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước...

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Internet bằng thẻ local debit (YOUCARD) tại quầy giao dịch của An Bình Bank

 

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán với Ngân hàng An Bình

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng ABBANK.

 

Bước 2: Nhập thông tin thẻ

Tên in trên thẻ: Tên in nổi trên mặt thẻ (không dấu)

Số thẻ: bao gồm 16 số in nổi trên mặt thẻ (không có khoảng trống)

Ngày phát hành: tháng/ năm được in nổi trên mặt thẻ

Nhấn "Tiếp tục" để hệ thống xác thực. Thông tin nhập yêu cầu chính xác và số dư tài khoản đủ thanh toán.

 

Bước 3. Xác thực giao dịch bằng mã xác thực OTP

Bạn sẽ nhận được mã xác thực OTP qua SMS về số điện thoại di động đã đăng ký với ABBANK.

Bạn nhập mã OTP và nhập chuỗi kiểm tra để xác thực giao dịch.

Kích "Tiếp tục" để thực hiện thanh toán.

Lưu ý:

- Hạn mức thanh toán tối đa trong vòng 01 (một) ngày trên 01 (một) đầu thẻ mở tại ABBANK đăng ký sử dụng dịch vụ là:

Thẻ hạng VIP: 60,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn)

Thẻ hạng Vàng: 40,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn).

Thẻ hạng Chuẩn: 30,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)

- Mã xác thực OTP (sử dụng 01 lần cho 01 GD) chỉ có giá trị trong vòng 10 phút

 

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

ABBANK sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).

 

Top