Tin công ty

TTTT bằng thẻ nội địa của NH vietinbank E-partner

Quý khách khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa của ngân hàng vietinbank E-partner trên hệ thống IMS. xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn từng bước...

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Đăng ký sử dụng Dịch vụ thanh toán trực tuyến tại quầy giao dịch của Vietinbank hoặc đăng ký trực tuyến tạihttps://vietinbank.vn/epayment/onlineregist

 

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa Vietinbank:

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng Vietinbank.

 

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Tên chủ thẻ (Tên in trên mặt trước thẻ, không có dấu)

Số thẻ (gồm 16 số, in trên mặt trước của thẻ)

Ngày phát hành (phần "VALID FROM" in trên mặt thẻ)

Kích "Tiếp tục" để thực hiện thanh toán. Thẻ của Quý khách đã được kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến và các thông tin đã nhập phải chính xác, số dư tài khoản đủ để thanh toán.

Lưu ý: Nếu thẻ của Quý khách chưa đăng ký chức năng thanh toán trực tuyến thì có thể kích vào "tại đây" để đăng ký trực tuyến.

 

Bước 3: Xác nhận thanh toán tại Vietinbank:

Nhập Mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến.

Nhập Chuỗi ký tự được yêu cầu.

Tích vào nút "Tôi chấp nhận tất cả điều khoản thanh toán của Vietinbank". Click OK.

Chú ý:

  • Bạn được nhập mật khẩu tối đa 03 lần, lần thứ 03 nhập sai mật khẩu, giao dịch sẽ bị hủy bỏ.
  • Hạn mức thanh toán: tối đa 30,000,000đ/ lần/ ngày.

 

Bước 4: Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password)

Bạn sẽ nhận được OTP (10 chữ số) qua SMS về số điện thoại di động đã đăng ký với Vietinbank.

Bạn nhập mã OTP để xác thực.

 

Bước 5: Nhận kết quả giao dịch.

VietinBank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch (chấp nhận hoặc từ chối).

Top