Các cách hữu ích để bảo vệ tên miền của bạn

*Bảo vệ mật khẩu tên miền của bạn một cách cẩn thận, sử dụng mật khẩu có độ bảo mật cao.

Thường xuyên thay đổi/cập nhật mật khẩu mới, với đầy đủ các điều kiện sau: các ký tự đặc biệt !#$%()*+,-./: = ?@[]^_`{|}~, số 0-9, các ký tự thường a-zA-Zkhông được có khoảng trắng.


Để khi các nhà đăng ký tên miền gửi các thông tin liên quan đến tên miền, bạn có thể nhận được.

  • Nếu bạn từng thay đổi địa chỉ email của mình, hãy cập nhật lại ngay địa chỉ email này trên hệ thống quản lý tên miền.


Việc này giúp bạn luôn nhận thông báo từ nhà đăng ký tên miền.

  • Nếu bạn thấy bất cứ yêu cầu nào nghi ngờ liên quan đến domain của bạn, hãy liên lạc với nhà đăng ký tên miền của bạn ngay lập tức.

 

  • Khi bạn nhận được một email thông báo gia hạn tên miền, hãy gia hạn tên miền của mình ngay lập tức. Nếu có thể bạn nên gia hạn tên miền nhiều năm.


Thông thường tên miền của bạn được bảo lưu 30 ngày kể từ ngày hết hạn và rất nhiều người trong chúng ta chần chừ không gia hạn dẫn đến mất tên miền.

  • Tên miền của bạn luôn được đặt ở chế độ KHÓA. Với chế độ này các yêu cầu về Transfer domain sẽ bị từ chối.


Nếu bạn muốn transfer tên miền thì hãy liên lạc với nhà đăng ký tên miền.

  • Không bàn giao UserID/Password truy cập tài khoản tên miền hay email bạn dùng đăng ký tên miền cho bất kì người nào khác.
Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top