Cấu hình Nhận và Gởi Email (Android)

Một số điều cần biết về Email

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền. Ví dụ: name@example.com.vn, trong trường hợp này name là tên hộp thư và tên miền là: example.com.vn. Nếu người quản trị mạng nơi bạn sử dụng không cung cấp thông tin máy chủ, thì dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại IMS:

 

Cấu hình Android

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gởi và nhập e-mail sử dụng máy Android. Cho đến thời điểm của bài viết này, Android có khá nhiều phiên bản. Tuy về bố trí có khác nhau, nhưng thông tin nhập vào bạn hoàn toàn có thể áp đụng được.

Trong khi đọc bài, bạn có thể click liên kết "Xem hình", bên dưới hình ảnh có nút Tiếp để xem hình ở các bước tiếp theo.

 • Trên Menu Apps vào mục Email. 
 • Trong màn hình Settings, nhấp vào Add account và nhập địa chỉ Email/password.
 • Chọn giao thức kết nối POP3 hoặc IMAP.
 • Nhập thông tin email và máy chủ mail trong phần Account setup.
  • User Name: Nhập lại chính xác địa chỉ e-mail của bạn.
  • POP3 Server : máy chủ mail (thường là mail.domain.com) _Port 110 (nếu dung giao thức POP3).
  • IMAP Server : máy chủ mail (thường là mail.domain.com) _Port 143 (nếu dung giao thức IMAP).
  • SMTP Server : máy chủ mail (thường là mail.domain.com) _Port 25.
 • Bấm Next để hoàn tất.

Bây giờ chúng ta đã có thể thao tác gửi và nhận mail trên điện thoại dung hệ điều hành Android.

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top