Hướng dẫn tạo chữ ký trong Outlook

Mở chương Outlook, vào tài khoản cần tạo chữ ký, sau đó chọn Tool/Options... và nhấn Click

Hướng dẫn tạo chữ ký trong Outlook

Trong phần Opions chọn Mail Format, tìm đến cái nút Signatures... để khai báo

Hướng dẫn tạo chữ ký trong Outlook

Chọn New để khai báo một chữ ký mới


Hướng dẫn tạo chữ ký trong Outlook


Đặt tên để lưu chữ ký

Hướng dẫn tạo chữ ký trong OutlookHướng dẫn tạo chữ ký trong Outlook


Hướng dẫn tạo chữ ký trong Outlook
Hướng dẫn tạo chữ ký trong Outlook


Lưu Ý: Bạn có thể Copy từ file word để bỏ vào phần tạo chữ ký, nếu chữ ký có hình ảnh thì chỉnh lại đường dẫn hình ảnh để hiển thị.

Hướng dẫn tạo chữ ký trong Outlook

Nguồn: www.thietkewebsite24h.com
Bản quyền thuộc về thiết kế web  IMS

 

 

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top