Lỗi :550 authentication required khi gửi mail từ ngoài vào !

Thường do domain hosting của bạn không nằm trong /etc/virtual/domains
Bạn vào
User Level -> MX Records -> Local Mail Server
bạn cần chắc chắn checkbox cho local mail được check nó sẽ add lại domain hosting vào /etc/virtual/domains
ngoài ra tham khảo thêm các bước xử lý ở link sau
http://help.directadmin.com/item.php?id=16
kiểm tra thêm các lỗi :
My /etc/virtual/domains file is empty. How do I rebuild it?
http://help.directadmin.com/item.php?id=113
My /etc/virtual/domainowners file is empty. How do I rebuild it?
http://help.directadmin.com/item.php?id=43

Tag: Công ty thiết kế web chuyên nghiệp click vào xem thêm các dịch vụ thiết kế web của chúng tôi 

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top