Cấu hình Nhận và Gởi Email (Outlook 2000/2003)

Một số điều cần biết về Email

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền. Ví dụ: name@example.com.vn, trong trường hợp này name là tên hộp thư và tên miền là: example.com.vn. Nếu người quản trị mạng nơi bạn sử dụng không cung cấp thông tin máy chủ, thì dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại Mắt Bão:

 

Hướng dẫn cấu hình cho Microsoft Outlook 2000 và 2003

 • Mở phần mềm Outlook, chọn từ trình đơn Tools, nhấp vào Email Accounts.
 • Nhấn vào lựa chọn Add a new email account và nhấn Next.
 • Nhấn vào lựa chọn POP3 và nhấn nút Next.
 • Nhập thông tài khoản Email của bạn, thông tin này thường được do quản trị mạng ở nơi bạn cung cấp:
 • Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ dấu tiếng việt ở đây
 • Email Address: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ: name@example.com.vn
 • Account Type: Chọn POP3
 • Incoming Mail server (POP3)Outgoing Mail server (SMTP): Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email, thường là mail.example.com.vn (trong đó example.com.vn là tên miền đã đăng ký)
 • User Name: Chính xác là Email Address bạn đã nhập ở trên
 • Password: Mật khẩu được quản trị cấp
 • Nhấn vào nút More Settings.
 • Trong bảng Outgoing Server, bạn đánh dấu vào lựa chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication.
 • Đánh dấu chọn Use same settings as my incoming mail server và nhấn nút OK.
 • Nhấn nút OK, Next và nhấn tiếp Finish. Bạn có thể bắt đầu sử dụng E-mail.
Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top