Cấu hình Nhận và Gởi Email (Outlook 2013)

 • Tại giao diện chính của Outlook, Vào menuFile


Image

 • Tại mụcInfo trong menu File, click vào nút Add Accountđể tạo một tài khoản mới.


Image

 • Cửa sổ mới xuất hiện, check vào mụcManual setup or additional server types >>>Next


Image

 • Tại cửa sổChoose Service chọn POP or IMAP


Image

 • Nhập vào các thông tin cấu hình, sau đó clickMore Setting:

 

 • Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ dấu tiếng việt ở đây
 • Email Address: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ: name@example.com.vn
 • Account Type: Chọn POP3
 • Incoming Mail serverOutgoing Mail server: Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email, thường là mail.example.com.vn (trong đó example.com.vn là tên miền đã đăng ký)
 • User Name: Chính xác là Email Address bạn đã nhập ở trên
 • Password: Mật khẩu được quản trị cấpImage

 • Sau khi điền đầy đủ thông tin và clickMore Setting, thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Trong bảngOutgoing Server, bạn đánh dấu vào lựa chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication. Đánh dấu chọn Use same settings as my incoming mail server và nhấn nút OK.
  • Bạn có thể nhấn nútTest Account Settingsđể xem kết quả cài đặt. Trong trường hợp nhận thấy có báo lỗi, bạn nên liên hệ quản trị để khắc phục ngay lúc này.
  • Nhấn nútNext và nhấn tiếp Finish. Bạn có thể bắt đầu sử dụng E-mail.


Image

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top