Cấu hình Nhận và Gởi Email (Windows Live Mail)

Một số điều cần biết về Email

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền. Ví dụ: name@example.com.vn, trong trường hợp này name là tên hộp thư và tên miền là: example.com.vn. Nếu người quản trị mạng nơi bạn sử dụng không cung cấp thông tin máy chủ, thì dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại Mắt Bão:

 

Hướng dẫn cấu hình cho Windows Live Mail

 • Mở phần mềm Window Live Mail, chọn từ trình đơn Accounts, nhấp vào Email.


Image

 • Nhập thông tin Account Mail như bên dưới:

 

 • Email address: Nhập địa chỉ Email
 • Password: Nhập mật khẩu Account Mail
 • Display name for your sent messages: Nhập tên người dùngImage

 • Cấu hình kết nối Email server:

 

 • Server type: chọn POP port 110 hoặc IMAP port 143
 • Server address: thường là mail.tenmien.com
 • Authenticate using: Chọn Clear text
 • Logon user name: Nhập đầy đủ địa chỉ email của bạnImage

 • Nhấn nút OK, Next và nhấn tiếp Finish. Bạn có thể bắt đầu sử dụng E-mail.

 

 • Mở rộng: Để cấu hình check mail lưu 1 bản copy trên server : Bạn click phải lên Account mail >>> Properties >>> từ trình đơn Advanced >>> check vào Leave a copy of messages on server như hình bên dưới:
Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top