Cấu hình Nhận và Gởi Email (Windows Phone)

Một số điều cần biết về Email

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền. Ví dụ: name@example.com.vn, trong trường hợp này name là tên hộp thư và tên miền là: example.com.vn. Nếu người quản trị mạng nơi bạn sử dụng không cung cấp thông tin máy chủ, thì dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại IMS:

 

Cấu hình Windows Phone

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gởi và nhập e-mail sử dụng máy Windows Phone. Cho đến thời điểm của bài viết này, Windows Phone có khá nhiều phiên bản. Tuy về bố trí có khác nhau, nhưng thông tin nhập vào bạn hoàn toàn có thể áp đụng được.

Trong khi đọc bài, bạn có thể click liên kết "Xem hình", bên dưới hình ảnh có nút Tiếp để xem hình ở các bước tiếp theo.

 • Mở Dashboard, nhấp biểu tượng Settings.
 • Trong màn hình Settings, nhấp vào mục Email + Accounts.
 • Nhấp mục Add An Account.
 • Nhấp vào mục Advanced setup. 
 • Điền xong địa chỉ email và mật khẩu, click next rồi chọn tiếp phần Internet email: 
  • Account Name / Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ nhưng không nên bỏ dấu tiếng việt.
  • Incoming Email Server: điền địa chỉ dịch vụ IMAP hoặc POP3 mà bạn muốn sử dụng
  • Account type: chọn POP3 hoặc IMAP4.
  • User name: tên đăng nhập dịch vụ email mà bạn đã tạo.
  • Password: mật khẩu đăng nhập của email trên.
  • Outgoing (SMTP) email server: điền địa chỉ dịch vụ SMTP.


Sau khi click vào nút Sign in

Windows Phone của bạn đã hoàn tất cài đặt và có thể sử dụng dịch vụ Email

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top