Hướng dẫn CHMOD trên Plesk Cpanel

Với Plesk cpanel, bạn sẽ thấy việc thiết lập quyền (CHMOD) giống như các thao tác trên windows.

Đầu tiền, bạn vào File Manager, chọn thư mục / file cần chmod, bạn thấy 1 biểu tượng hình ổ khóa bên góc phải của thư mục /file.

01

Sau khi click vào đây, bạn sẽ thấy 1 cửa sổ hiện ra, tiếp tục click vào Advanced

02

Tiếp theo, các bạn chọn user cần chmod, 1 dãy các quyền sẽ được hiện ra bên dưới. Bây giờ bạn chỉ cần check vào theo ý muốn.

03

Xong bạn nhấn OK để hoàn thành

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top