Hướng dẫn giải nén file trên plesk cpanel

Trong plesk cpanel, bạn có thể giải các file nén bằng cách upload file nén và chọn chức năng giải nén

Vào File Manager --> chọn thư mục sẽ upload file lên host

Chọn chức năng Add new file

giai-nen-file tren-plesk-cpanel-01

Sau khi chọn file để upload, bạn check vào button bên cạnh Upload archive and extract it.

giai-nen-file tren-plesk-cpanel-02

Sau đó nhấn OK để thực hiện

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top