Hướng dẫn sử dụng ESC's DynDNS

DynDNS PLUS

Dynamic DNS Là phương thức ánh xạ tên miền tới địa chỉ IP có tần xuất thay đổi cao (do không phải mọi máy tính đều sử dụng địa chỉ IP tĩnh). Dịch vụ DNS động (Dynamic DNS) cung cấp một chương trình đặc biệt chạy trên máy tính của người sử dụng dịch vụ dynamic DNS gọi là Dynamic Dns Client. Chương trình này giám sát sự thay đổi địa chỉ IP tại host và liên hệ với hệ thống DNS mỗi khi địa chỉ IP của host (vốn được cung cấp bởi ISP bằng phương pháp động) thay đổi và sau đó update thông tin vào cơ sở dữ liệu DNS về sự thay đổi địa chỉ đó. Bằng cách này, cho dù máy chủ có thường xuyên bị thay đổi địa chỉ thì tên miền vẫn được hệ thống máy chủ DNS trỏ về đúng địa chỉ được cấp IP mới đó.

Dịch vụ Dynamic DNS: Là dịch vụ hỗ trợ khai báo DNS động cho các tên miền đã đăng ký do ESC cung cấp nhằm hỗ trợ các chủ thể không có địa chỉ IP cố định vẫn có thể duy trì hệ thống máy chủ của mình cho tên miền đăng ký sử dụng dịch vụ.

Đối tượng sử dụng DynDNS Dịch vụ DynDNS chỉ cung cấp cho các tên miền .vn và đang sử dụng DNS chuyển giao tại ESC. Các chủ thể sử dụng dịch vụ truy cập Internet gián tiếp dialup hoặc ADSL có thể đăng ký sử dụng dịch vụ DynDNS để tự duy trì hệ thống máy chủ của mình.

Lợi ích khi sử dụng Dynamic DNS

- Với dịch vụ DynamicDNS, các chủ thể có thể tự mình xây dựng và duy trì Website của mình trên Internet mà không cần có địa chỉ IP tĩnh hoặc sử dụng dịch vụ Webhosting của các nhà cung cấp dịch vụ Internet.

- Dịch vụ Dynamic DNS được sử dụng thông qua chương trình ESC DynDNS client để cập nhật địa chỉ IP của các máy chủ kết nối Internet qua dialup hoặc ADSL sau mỗi lần ngắt kết nối, do đó địa chỉ IP của Website của chủ thể luôn được cập nhật trên hệ thống máy chủ DNS Internet.

- DNS theo tên miền Việt Nam đặc biệt duy nhất: vừa DNS, vừa DynDNS (DNS động), khách hàng có thể vừa có website riêng, email riêng trên máy chủ chuyên nghiệp, vừa có thể truy cập từ xa tới các máy tính tại nhiều văn phòng ở các nơi trên thế giới (không hạn chế số lượng) và cập nhật DNS thông qua một hệ thống quản trị chung (bao gồm cả cập nhật DNS và dynDNS thủ công khi DynDNS client gặp sự cố). Tất cả đều sử dụng tên miền Việt Nam để đảm bảo an toàn cao.

Để đăng ký dịch vụ ESC Dynamic DNS xin vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Để cập nhật IP tự động vào records DNS của bạn mỗi khi có thay đổi, bạn phải theo các bước sau:

- Tên miền của bạn phải để DNS tại NS1.DNSPLUS.VN / NS2.DNSPLUS.VN. Nếu chưa, bạn phải đổi DNS về.

- Download chương trình ESCDynDNSPlus Client (cho Windows) và chạy trên server local của bạn (chú ý trước khi chạy phải đảm bảo server của bạn đã cài đặt DotNet Framework phiên bản 2.0 trở lên). Nếu chưa có, bạn có thể download tại đây.

- Vào site www.dnsplus.vn để đăng ký 1 tài khoản domain và sử dụng tài khoản đó để khai vào phần mềm ESCDynDNS Client.

 

Để đăng khai báo thông tin trên chương trình ESCDynDNSPlus Client xin vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

1.      Chạy chương trình ESCDynDNS Client

Tab Status

-         Tab Status cho biết trạng thái của chương cũng như thông số về tên miền, địa chỉ IP được cập nhật.

-         Các thông tin trong Panel Status

o   Mục System info

o   OS type : Cho biết thông tin về hệ điều hành của máy tính.

o   Hostname : Tên máy tính

o   IP address : IP của máy tính.

o   Wan address : IP của modem ADSL hoặc cổng WAN

o   Mục Last Update: Mục này hiển thị các thông tin của lần cập nhật mới nhất

o   Mục Control

§  Nút Go offline: Nút này có tác dụng thiết lập tên miên trở về một địa chỉ IP xác định, IP này được xác định trong mục IP offline tại panel Preference)

§  Nút Stop checking: Nút này có hai trạng thái Stop checking và Start checking. Khi được thiết lập ở trạng thái Stop checking, chương trình sẽ không giám sát sát thay đổi IP của máy.

§  Khi được thiết lập ở trạng thái Start checking, chương trình sẽ giám sát sự thay đổi địa chỉ IP của máy và tiến hành cập nhật bản ghi DNS để ánh xạ tên miền vào địa chỉ IP mới.

§  Nút Delete save config: Xóa các tham số đã được cấu hình.

 

Tab Preference

-         Chức năng: Panel Preference được dùng để thiết lập các thông số cho

chương trình.

-         Các thông tin trong Panel Preference:

o   Mục IP detection

§  Detect rate : Thiết lập khoảng thời gian tiến hành kiểm tra thay đổi IP WAN.

§  Offline IP: Thiết lập địa chỉ IP được sử dụng khi máy tính không kết nối Internet.

§  Mục Startup: tuỳ chọn có khởi động chương trình cùng Windows hay không.

 

Tab Account

-         Chức năng: Mục này dùng để thiết lập các thông số như Username, Password để xác thực với hệ thống dnsplus.vn. Sau khi người sử dụng tự đăng ký, người sử dụng sẽ có 1 tài khoản gồm tên domain và passwd truy cập vào dnsplus.vn

-         Người sử dụng cần điền đủ các thông số sau:

o   UserName: tên domain đăng nhập

o   Password: mật khẩu đăng nhập

o   Hostname: lựa chọn hoặc nhập bản ghi đã đăng ký trên dnsplus.vn

o   Domain: tên domain đăng nhập. Bạn nhập cùng thông tin với UserName trên.

-         Bấm vào Save để lưu lại và Update now để cập nhật các tham số vừa cấu hình trên.

 

Tab Logging

Hiển thị thông tin thông báo của hệ thống. Nút Clear log dùng để xóa hết các thông

tin khi khi nó quá nhiều.

Bảng mã thông báo client nhận được từ server:

701 : Lỗi do Client gửi thiếu thông tin lên server

703 : Lỗi do Tên truy nhập và mật khẩu không hợp lệ

705 : Lỗi do Không có quyền cập nhật domain

707 : Lỗi do Domain hết hạn

709 : Lỗi do Domain bị treo

711 : Lỗi do Không có quyền cập nhật hostname

713 : Lỗi do Server có lỗi khi cập nhật.

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top