Quản lý e-mail doanh nghiệp với Exchange Server 2010

Exchange Server là phần mềm máy chủ do Microsoft phát triển chuyên phục vụ các giải pháp e-mail và trao đổi thông tin trong doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, Exchange Server chiếm 80% thị phần trong khối doanh nghiệp lớn, 73% nhóm doanh nghiệp trung và 41% tại mạng lưới giáo dục. Trong phiên bản Exchange 2010, Microsoft đã bổ sung các tính năng mới giúp nhà quản trị và nhân viên xử lý việc lưu trữ e-mail để có thể kiểm soát chặt chẽ và tìm kiếm dễ dàng.

Bộ phận kiểm soát nội bộ có thể thiết lập sẵn các quy định mẫu và áp xuống toàn bộ nhân viên, đảm bảo họ tuân thủ đúng quy định của công ty. Ngoài ra Exchange 2010 còn cho phép người được ủy quyền tìm kiếm thông tin trên nhiều mailbox khác nhau.

Trong các phiên bản trước, nhà quản trị có thể áp dụng RMS (Right Management Services) để bảo mật thông tin trên từng e-mail riêng. Chức năng ILP (Information Leakage Protection) trên bản 2010 hiệu quả hơn nhờ bảo vệ dữ liệu tự động dựa trên những quy tắc được người quản trị tạo sẵn.

Một khả năng mới của Exchange 2010 là cho phép tích hợp OCS với Outlook Web App, giúp người dùng có thể chat, gọi điện, chia sẻ màn hình hoặc thực hiện các hình thức conference call (hội thảo nhóm qua điện thoại) trực tiếp với đồng nghiệp.

Exchange Server 2010 đọc/ghi e-mail vào đĩa cứng nhanh gấp 70% so với bản 2007, cho phép lưu trữ đến 100.000 mục trên mỗi folder. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể áp dụng những hệ thống đĩa lưu trữ giá rẻ như SAS, SATA thay vì chỉ có lựa chọn duy nhất là chạy trên SAN (Storage Area Network) đắt tiền trong các phiên bản trước.

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top