Cách enable remote SQL server

Có 1 vài trường hợp bạn thực hiện remote vào MSSQL-server sẽ gặp thông báo sau:

Image


Nguyên nhân phát sinh do SQL server không được cấu hình cho phép máy tính khác truy cập từ xa vào để quản lý database ( hay còn gọi là remote MSSQL-server).

Vậy làm sao để chúng ta có thể enable remote SQL server ? Để thực hiện các bạn cần trước tiên là tạm thời disalbe firewall, hoặc mở port 1433 mặc định của SQL sau đó thực hiện theo các bước dưới đây:

  • Bước 1: Sử dụng SQL Server Management Studio kết nối đến SQL Server >>> Properties.
    Image

 

  • Bước 2: Click Connections >>> Allow remote connection to this server.
    Image

 

  • Bước 3: Cấu hình SQL Server Configuration Manager >>> Protocols for MSQL >>> kiểm tra trạng thái TCP/IP đang là disable thì cần enable.
    Image

 

  • Bước 4: Sau khi enable các bạn cần thay đổi địa chỉ IP máy chủ và port remote. Điều chỉnh IP Address thành IP máy chủ hiện hữu, đồng thời cập nhật giá trị TCP Port thành 1433


Nếu TCP Dynamic ports mặc định là 0 thì bạn cần xóa bỏ các giá trị trong đó để trống.

Image

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top