Xử lý lỗi "Internal Server Error" khi chạy suPHP trên Kloxo

Như các bạn cũng đã biết để đảm bảo tính ổn định và an toàn hệ thống, quản trị viên thường lựa chọn sử dụng suPHP cho các máy chủ mà họ cài đặt. Tuy nhiên đối với các hệ thống sử dụng Kloxo đều gặp lỗi truy cập website "500-Internal Server Error" khi chạy suPHP.

Nguyên nhân có thể là do php-cgi ở phiên bản này được thiết kế cho php-fpm và lỗi này hay xuất hiện khi chạy Fastcgi với Lighttpd và Suphp cho Apache.

Bạn có thể tham khảo phương án xử lý trường hợp này là downgrade PHP theo hướng dẫn chúng tôi thu thập từ ngoài Internet.

1. Đối với APACHE

- Sao lưu php.ini

Gửi yêu cầu hỗ trợ


Top