Giải pháp & Đào tạo

Đào tạo lập trình web mobile

Lập trình và phát triển web mobile là chương trình đào tạo lập trình chuyên nghiệp, ứng viên được đào tạo chuyên sâu công nghệ mới của Responsive. Đây là công nghệ mới nhất được áp dụng trong xu thế ngày càng phát triển công nghệ mobile .


Hiện nay ngoài việc đạo tạo thành viên lập trinh website ims còn đào tạo khó chuyên viên lập trình web cao cấp được áp dụng thực triển vào công nghệ mới nhằm đáp ứng cho ứng viên có chổ đứng vững chắc khi làm việc cho doanh nghiệp.

Top