Giải pháp & Đào tạo

Giải pháp phòng chống thư rác với “Cisco Ironport Antispam”

Tội phạm trên internet liên tục phát triển những kỹ thuật để thâm nhập vào hệ thống phòng thủ của của bạn. Các mối đe dọa trên Email đã mở rộng, thư rác không chỉ đơn giản là gây phiền nhiễu mà nó còn dùng để lừa đảo. Cisco IronPort Anti-Spam sử dụng các kỹ thuật thông thường và công nghệ phát hiện nhạy cảm theo bối cảnh để loại bỏ các mối đe dọa của spam mail.

Cisco IronPort email, các sản phẩm bảo mật web, dịch vụ hiệu suất cao, dễ sử dụng và các giải pháp kỹ thuật sáng tạo, được thiết kế để bảo đảm các tổ chức với mọi quy mô. Mục đích xây dựng hệ thống an ninh và triển khai ở gatewate bảo vệ mạng lưới quan trọng, các sản phẩm này cho phép tạo ra một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ.

Tận dụng các hoạt động của trung tâm tình báo thông minh của Cisco (Cisco Security Intelligence Operations – SIO) và sự tương quan mối đe dọa toàn cầu (global threat correlation) làm cho các giải pháp của Cisco IronPort thông minh hơn và nhanh hơn. Công nghệ tiên tiến này cho phép các tổ chức cải thiện an ninh của họ và minh bạch trong việc bảo vệ người dùng từ các mối đe dọa Internet mới nhất.

Các tính năng chính

Bộ lọc Outer Layer
Phòng chống từ bên ngoài: Cisco IronPort đi tiên phong trong kỹ thuật lọc Outer Layer mạnh mẽ trong việc phòng thư rác. Bộ lọc của nó ngăn chặn đến 90% thư rác gửi đến ở mức độ kết nối đầu vào. Thiết bị cũng hỗ trợ khả năng hạn chế tốc độ gửi một cách thông minh nhằm làm chậm trễ những người gửi đáng ngờ, giảm rất nhiều thư rác mà không làm giảm chất lượng nội dung.

Chấm điểm dựa trên bối cảnh (Context-Based Scoring)
Một cách tiếp cận mới để phát hiện mối ra các mối đe dọa tạo nên sự khác biệt của Cisco IronPort Anti-Spam với các đối thủ cạnh tranh. Ngoài việc đánh giá danh tiếng của người gửi, Cisco IronPort sở hữu một hệ thống quét theo nội dung (Context Adaptive Scanning Engine – CASE) xem xét nội dung đầy đủ của tin nhắn. Trong sự kết hợp của lọc theo số điểm CASE và danh tiếng của người gửi thư rác được lọc một cách chính xác hơn so với kỹ thuật truyền thống.

Công nghệ IronPort Web Reputation: Phân tích hành vi và các mẫu lưu lượng truy cập của một trang web để đánh giá sự tin cậy của nó. IronPort CASE xác định danh tiếng của bất kỳ URL trong phần nội dung thông báo để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phân tích chính xác các thông điệp. Công nghệ này giúp ngay lập tức bảo vệ người dùng từ spam, viruses, phishing, và spyware.

security thiet bi mang iron port 2 Giải pháp phòng chống thư rác với Cisco Ironport Antispam Security IronPort Cisco Ironport Antispam Cisco antispam

Cisco IronPort CASECập nhật tự động và điều khiển toàn diện

    Phát hiện thông báo quảng cáo, cho phép các quản trị viên cấu hình giải quyết các thông điệp tiếp mong muốn.

    Cập nhậtquytắc (rule)tự động,kịp thời,và an toàn loại bỏ sự cần thiết phải cấu hình update thù công để cập nhật các mối đe dọa đang nổi lên. Dịch vụ cập nhật tự động sẽ giúp đảm bảo rằng các thiết bị Cisco IronPort luôn chạy ở mọi lúc.

    Cisco IronPortEmailSecurity Manager được sử dụng để thiết lập người dùng và nhóm chính sách cụ thể. Quản trị viên có thể dễ dàng cấu hình các giải pháp ở mức độ toàn cầu.

    Cisco IronPort Spam Quarantine cung cấp cho người dùng cuối truy cập trực tiếp để kiểm tra và quản lý tin nhắn hoặc xem email gợi ý được gửi cho họ theo định kỳ. Một plug-in báo cáo thư rác mạnh mẽ cho Microsoft Outlook, cho phép người dùng gửi thư rác trực tiếp đến IronPort Cisco để xem xét.

Hệ thống thời gian thực và báo cáo tập trung

    IronPort Email Security Monitor cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ theo thời gian thực về người gửi email. Nó cũng cảnh báo cho quản trị viên về lưu lượng truy cập đáng ngờ để họ có thể hành động ngay lập tức.

    IronPort Message Tracking cho phép các quản trị viên tìm thấy trạng thái của bất kỳ tin nhắn đã vượt qua cơ sở hạ tầng của họ. Với công cụ báo cáo tập trung, các quản trị viên và nhân viên hỗ trợ có thể nhanh chóng trả lời yêu cầu người sử dụng cuối cùng chẳng hạn như, “Điều gì đã xảy ra với email của tôi?”.

security thiet bi mang iron port 1 Giải pháp phòng chống thư rác với Cisco Ironport Antispam Security IronPort Cisco Ironport Antispam Cisco antispam

IronPort Email Security Monitor


Phát hiện nhanh, chính xác


    Trung tâm phân tích các mối đe dọa IronPort 24-Hour sử dụng công nghệ rộng lớn và cơ sở hạ tầng giúp đảm bảo hiệu quả. Tất cả cùng nhau, các nhà phân tích của trung tâm nói chuyện với hơn 32 ngôn ngữ và có các công cụ mạnh mẽ để:

        Duy trì một bộ sưu tập email lớn
        Quản lý cơ sở kiến thức về xu hướng mới nhất
        Xuất bản cập nhật quy tắc thời gian thực để giúp đảm bảo rằng các cuộc tấn công thư rác mới có thể bị chặn ngay lập tức
        Cung cấp vòng kín thẩm tra báo cáo của khách hàng

Tóm Tắt

Với các mối đe dọa email gia tăng, và không ngừng phát triển các kỹ thuật thâm nhập vào sự bảo vệ hiện có của công ty, phòng chống thư rác đa lớp cung cấp cho các công ty sự bảo vệ an toàn nhất. Cách sử dụng cả hai kỹ thuật một là kỹ thuật thông thường và hai là kỹ thuật phân tích theo bối cảnh nhạy cảm đã mang tính cách mạng lớn trong công nghệ phòng chống thư rác. Cisco IronPort Anti-Spam loại bỏ các mối đe dọa email vừa được biết đến và đang nổi lên.

Đinh Chí Thành Blog

Top