Giải pháp & Đào tạo

Giải pháp chống Spam cho máy chủ email với eWall

eWall là một gateway có thể lập trình được cho bất kỳ máy chủ mail nào. Nó hỗ trợ phần mềm chống virut mạnh như các kỹ thuật chống spam khác như (SPF, SURBL, DNSBL, Greylisting, Harvester detection, country block,...). Hơn thế nữa, nó cũng có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mới đến các kháck hàng của bạn với một loạt các filter, API, và scripting engine. Phần mềm miễn phí EWLSP làm cho eWall thực sự trong suốt với các mail server và là vật cản vô hình trên đường dẫn của spam, scam, viruses, và các tài liệu khác.


eWall có hai phiên bản: X Edition là rẻ hơn nhưng chỉ cho một số lượng giới hạn của mail server giá thành thấp hay miễn phí như: XMail, hMailServer, MailEnable, ArGoSoft Mail Server và chúng có tên "X" là dựa vào từ Xmail, còn Unlimited Edition là không bị hạn chế.

Session SMTP chung:

Hình ảnh dưới đây biểu thị Session SMTP chung, sự xuất hiện của các sự kiện eWall và một vài đặc tính bảo mật.

Bạn có thể download tại đây.

Internet

Top