Giải pháp & Đào tạo

Giải pháp chứng thực RADIUS sử dụng các công cụ miễn phí.

Có một chương trình giả lập RADIUS client thì rất thuận tiện trong khi cấu hình và xử lý sự cố của một máy chủ RADIUS - cho dù bạn đang sử dụng NPS hoặc IAS trên một máy chủ Windows hoặc máy chủ AAA khác. Mặc dù hầu hết các máy chủ đều có công cụ kiểm tra riêng, và những công cụ này luôn là  lựa chọn ưu tiên trước hết.
Những công cụ này có thể giúp bạn kiểm tra cấu hình ban đầu và khi thay đổi của máy chủ, và bạn có thể thử nghiệm với nhiều cấu hình client khác nhau. Có thể bạn muốn có một ứng dụng giám sát RADIUS. Nếu bạn không có một số giải pháp giám sát mạng khác thích hợp, dưới đây là năm công cụ giám sát và thử nghiệm RADIUS, tất cả đều hoàn toàn miễn phí.
Tùy thuộc vào cấu hình tường lửa mà bạn có thể phải mở cổng UDP 1645 và 1646 hoặc 1812 và 1813, tùy thuộc vào thiết lập máy chủ mà bạn sử dụng

1. NTRadPing
NTRadPing là một chương trình RADIUS client miễn phí được cung cấp bởi MasterSoft, nhà phát triển của máy chủ DialWays. Có sẵn cho Windows như một chương trình độc lập hoặc di động mà không cần cài đặt. NTRadPing sẽ gửi các gói tin và hiển thị các reply trên GUI. Bạn có thể chọn loại và các thuộc tính của gói tin được cấu hình sẵn, hoặc có thể xác định những gói tin riêng của bạn.

 

 
Bạn có thể đưa server, người dùng, gói tin và chi tiết thuộc tính vào giao diện nhanh chóng. Các từ điển RADIUS được định nghĩa trong một tập tin và có thể được tùy chỉnh với các thuộc tính nhà cung cấp cụ  thể nếu cần thiết.
Khi hoàn tất thiết lập, nhấn send và bạn sẽ thấy reply về. Có thể lưu tất cả các thiết lập lại dễ dàng và tải lại khi cần thiết.
NTRadPing còn có nút Help cung cấp thông tin thích hợp.

2.RADIUS Test Rig Utility

RADIUS Test Rig Utility (còn được gọi đơn giản là RadiusTest) là một tiện ích RADIUS client miễn phí được cung cấp bởi Juniper Networks. Sử dụng hệ điều hành Windows như một chương trình di động mà không cần cài đặt. Tuy nhiên RadiusTest bị giới hạn chỉ gửi các gói tin để xác thực (authentication) và tính cước (accounting) (PAP và CHAP).

 


Bạn nhập vào tất cả các thiết lập thông qua cả hai tập tin cấu hình và GUI. Từ điển RADIUS được nạp vào với các thuộc tính từ nhà cung cấp và có thể được tùy chỉnh nếu cần thiết.
Sau khi nhấn Execute, bạn sẽ thấy trạng thái và thời gian gửi của mỗi gói tin. Bạn cũng sẽ thấy bản báo cáo tóm tắt của các số liệu thống kê kiểm tra tổng thể. Ngoài ra, bạn có thể nhấn nút Details để xem chi tiết trạng thái và các gói tin gửi và nhận.

3. Radlogin (bao gồm Với FreeRADIUS)

Radlogin là một RADIUS client mã nguồn mở miễn phí chương trình command-line có sẵn trong Linux và bao gồm cả project mã nguồn mở FreeRADIUS.
Radlogin có thể gửi gói tin đến một máy chủ RADIUS và hiển thị các phản hồi tại command-line. Bạn có thể gửi chứng thực, tính cước, trạng thái, và ngắt kết nối các gói tin.
Bạn có thể chỉ định số lần gửi gói tin, số lần phản hồi, độ trễ giữa các gói dữ liệu và thời gian chờ giới hạn. Sử dụng những từ điển mặc định chứa trong FreeRADIUS.

4.Radlogin từ IEA Software

Mặc dù cùng tên với chương trình trước, nhưng hoàn toàn khác nhau. Chương trình Radlogin này được IEA Software cung cấp miễn phí.  Có thể chạy trên hệ điều hành Windows, FreeBSD, Sparc Solaris và Linux.

 


Radlogin có thể gửi xác thực (authentication) và tính cước (accounting) và ngắt kết nối yêu cầu. Nhưng có nhiều tính năng mở rộng hơn so với các chương trình khác. Bạn có thể gửi các truy vấn RADIUS từ command-line, một giao diện web hoặc thông qua các dịch vụ web API. Từ điển được hỗ trợ từ hơn 70 nhà cung cấp. Thậm chí có thể xác nhận các gói tin RADIUS giải mã.
Cũng có thể được sử dụng để kiểm tra hiệu suất hoạt động và thậm chí là một gói ping tự động và là một giải pháp giám sát với khả năng thống kê theo thời gian và cảnh báo qua email / tin nhắn.
Có tập tin PDF hướng dẫn sử dụng.

5.RadPerf

RadPerf được SARL RADIUS Network cung cấp miễn phí, là một công ty tư vấn FreeRADIUS hàng đầu hiện nay. Đó là một chương trình client command-based được thiết kế đặc biệt để kiểm tra hiệu suất làm việc của các máy chủ RADIUS. RadPerf chạy trên hệ điều hành Windows, Mac OS X và Linux.
Bạn có thể tải danh sách người dùng và mật khẩu trong một file CSV, để có thể tạo ra các gói tin xác thực và tính cước. RadPerf có thể giúp mô phỏng đường đi gói tin, gia tăng thời gian kết nối, và giám sát các hoạt động người dùng.
Sau khi kiểm tra sẽ đưa ra một báo cáo so sánh các đề nghị và chấp nhận tải, và cung cấp số lượng gói tin được chấp nhận trong mỗi giây.

Phương Thanh (Theo Serverwatch)

Top