Giải pháp & Đào tạo

Giải pháp Replicated trên Windows 2K3 và 2K8 với SteelEye DataKeeper Cluster Edittion

Trong phiên bản Windows có tích hợp sẵng tính năng Replication với Windows Server 2K8 R2 Failover Cluster (WSFC) và 2K3 Microsoft Cluster Service (MSCS) . Điểm nổi bật của Windows Server 2K8 Failover Clustering hỗ trợ khả năng dự phòng qua các subnet và sử dụng mạng luới hight-latency giúp dễ dàng hơn cho Users triển khai Cluster ở các vị trí địa lý khác nhau. SteelEye DataKeeper  mở ra sức mạnh của Windows Server 2K8 Failover Clustering, nó cho phép nguời quản trị dễ dàng tăng khả năng hỗ trợ với tính sẵn sàng cao và khôi phục cấu hình nhanh chóng  khi gặp sự cố. Phiên bản SteelEye DataKeeper Cluster  này cũng hỗ trợ Microsoft Cluster Server trên Windows Server 2K3


Với những tính năng mới của WSFC ,các cụm địa lý phân tán sẽ đuợc dễ dàng triển khai hơn và mạnh mẽ hơn.Vẫn có một thành phần quan trọng cần thiết để kích hoạt đặc điểm Replicate dữ liệu trên diện rộng . Microsoft cũng hỗ trợ các thiết bị phần cứng và phần mềm của các nhà cung cấp thứ 3 cho công nghệ WSFC.

Phiên bản SteelEye DataKeeper  Cluster  là một trong những giải pháp cung cấp tối ưu hóa tải luợng của dữ liệu và dễ dàng sử dụng, đặc điểm và hiệu suất cao,hỗ trợ các cụm địa lý phân tán như Exchange,SQL,SharePoint,Hyper-V và còn nhiều ứng dụng quan trọng khác.

Cấu hình cơ bản bao gồm 2 Node Microsoft Failover Cluster, với một Node ở Datacenter chính và Node kia ở Datacenter của site khác Replicate dữ liệu qua đuờng WAN. SteelEye DataKeeper Cluster  Replicate tài nguyên đuợc cho phép từ Primary Server đến Secondary Server . Dữ liệu có thể lưu trữ  ở Local , iSCSI hoặc FC SAN .

Khi có sự cố do thiên tai thì dữ liệu sẽ đuợc ghi lại dạng bitmap và sẽ đuợc Replicate trở lại Server chính nhằm tăng cao tính sẵn sàng

Phiên bản SteelEye DataKeeper  Cluster  đuợc tích hợp với WSFC để cho phép ”shared-nothing” cluster và các cụm địa lý phân tán.DataKeeper thay thế các nguồn tài nguyên đĩa vật lý với tài nguyên Datakeeper  đuợc replicated.Thêm vào đó, SteelEye DataKeeper  Cluster   Edittion có thể mở rộng them cluster lưu trữ đến một hoặc nhiều remote sites cho việc tự động khôi phục lại dữ liệu khi có thiên tai xảy ra như hình .

Bất kỳ  ứng dụng Cluster với WSFC  nào đều có thể đuợc bảo vệ bằng cách thay thế Single Point of Failure của tài nguyên vật lý với tài nguyên của Datakeeper . Bất kể nó là Exchange, SQL, IIS,  File/Print , Hyper-V hoặc các ứng dụng khác. DataKeeper  Cluster  làm việc liền mạch với WSFC nhằm tăng cao khả năng của ứng dụng.

Cấu hình để quản trị có thể Replicate và khôi phục dữ liệu của Hyper-V VMs. SteelEye DataKeeper  cung cấp nhiều chức năng để tăng tính sẵn sàng của Hyper-V VMs bằng việc Replicate các thực thể VM từ Array này đến Array khác. SteelEye DataKeeper   với sự hỗ trợ của Hyper-V có thể làm việc một mình hoặc kết hợp với Microsoft WSFC để cung cấp giải pháp phục hồi tối ưu , tính sẵn sàng cao và Backup cho Hyper-V Vms.

SteelEye DataKeeper backup và restore của Hyper-V VMs đuợc replicate từ primary server đến server khách hoặc cùng server trong local để đồng bộ hóa dữ liệu data center hoặc qua đuờng WAN. Khi một vài điều không mong muốn xảy ra như thiên tai có thể làm mất dữ liệu, nhưng VM có thể làm giảm thiểu việc mất dữ liệu đến mức thấp nhất ,có thể không cần phải phục hồi lại dữ liệu từ file backup. Nó cho chúng ta một khả năng phục hồi dữ liệu cực cao và nâng cao tính sẵn sang cho Hyper-V

DataKeeper  Standard Edition thích hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp trong việc tự động hóa việc sao lưu và khôi phục dữ liệu từ nhiều site

Duy Đại 

Top