Công nghệ 4.0

Giới thiệu về cấu trúc của quảng cáo trên Facebook

Quảng cáo trên Facebook cần 3 phần để chạy: chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo. Tất cả những phần này tạo nên thứ gọi là cấu trúc chiến dịch. Việc biết rõ những phần này phối hợp với nhau như thế nào sẽ giúp quảng cáo của bạn chạy theo cách bạn muốn và tiếp cận được đúng người.

Bạn đặt mục tiêu quảng cáo ở cấp độ chiến dịch. Tại đây, bạn quyết định mục tiêu cuối cùng của quảng cáo, chẳng hạn như thu hút thêm số lượt thích Trang. Tại cấp độ nhóm quảng cáo, bạn xác định chiến lược nhắm mục tiêu bằng cách thiết lập các thông số như nhắm mục tiêu, ngân sách và lịch chạy. Cuối cùng, quảng cáo là các hình ảnh sáng tạo, chẳng hạn như ảnh hoặc video, giúp thu hút đối tượng xem nội dung mà bạn đang cố gắng quảng cáo.

Chiến dịch là gì?

  

Hãy coi chiến dịch như nền tảng của quảng cáo. Khi quyết định chạy quảng cáo, bạn sẽ luôn bắt đầu bằng chiến dịch. Tại đây, bạn sẽ chọn mục tiêu quảng cáo, chẳng hạn như Quảng cáo Trang, mục tiêu này xác định điều mà bạn muốn quảng cáo đạt được. Ví dụ: nếu bạn quảng cáo Trang, quảng cáo sẽ được tối ưu hóa để thu hút nhiều lượt thích hơn trên Trang Facebook của doanh nghiệp.

Danh sách kiểm tra của chiến dịch:

  1. Chọn mục tiêu.
  2. Bắt đầu tạo nhóm quảng cáo.
  Nhóm quảng cáo là gì?

 Nhóm quảng cáo cho quảng cáo biết cách chạy. Ở cấp độ nhóm quảng cáo, bạn sẽ tạo đối tượng cho quảng cáo bằng tùy chọn nhắm mục tiêu của Facebook. Bạn sẽ xác định đối tượng bằng cách chọn các tiêu chí như vị trí, giới tính, độ tuổi và v.v.. Bạn cũng sẽ tạo ngân sách và đặt lịch biểu cho quảng cáo đồng thời chọn vị trí quảng cáo.

Lưu ý rằng một chiến dịch có thể bao gồm nhiều nhóm quảng cáo, mỗi nhóm quảng cáo lại chọn tùy chọn nhắm mục tiêu, lên lịch và thiết lập ngân sách khác nhau.

Danh sách kiểm tra của nhóm quảng cáo:

  1. Tạo đối tượng.
  2. Thiết lập ngân sách và lịch chạy.
  3. Tùy chọn: đặt giá thầu.
  4. Bắt đầu tạo quảng cáo.
  
Quảng cáo là gì?

 Quảng cáo là nội dung khách hàng hoặc đối tượng sẽ nhìn thấy. Ở cấp độ quảng cáo, bạn sẽ chọn nội dung quảng cáo. Nội dung có thể bao gồm những thứ như hình ảnh, video, văn bản và nút kêu gọi hành động. Tìm hiểu cách thiết kế quảng cáo hiệu quả.

Lưu ý rằng bạn có thể có nhiều quảng cáo trong một nhóm quảng cáo.

Danh sách kiểm tra quảng cáo:

  1. Tải lên một hình ảnh, nhiều hình ảnh hoặc một video.
  2. Điền chi tiết của quảng cáo như văn bản và tiêu đề mà bạn muốn cho quảng cáo.
Top