Công nghệ 4.0

Giới thiệu về hệ thống phân phối: Vị trí quảng cáo

Giới thiệu về hệ thống phân phối: Vị trí quảng cáo

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi khuyên bạn nên chạy quảng cáo trên nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook. Điều này sẽ giúp hệ thống phân phối của chúng tôi linh hoạt hơn nhằm đem lại cho bạn nhiều kết quả tốt hơn. Chúng tôi gọi những vị trí khác nhau mà chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo của bạn là "vị trí quảng cáo". Bạn chọn vị trí quảng cáo trong phần "Vị trí quảng cáo" của công cụ tạo nhóm quảng cáo.

Lưu ý: Khả năng sử dụng của mọi vị trí quảng cáo đều phụ thuộc vào loại quảng cáo, nội dung và thiết kế của nội dung. Tìm hiểu thêm về mục tiêu phù hợp với vị trí quảng cáo cụ thể.

Có hai phương pháp sử dụng vị trí quảng cáo, tự động và thủ công.

Vị trí quảng cáo tự động

Với vị trí quảng cáo tự động, chúng tôi có thể thu được kết quả tối ưu nhất có trên tất cả các vị trí quảng cáo mặc định. Vì chúng tôi có thể chọn kết quả từ phạm vi rộng nhất có thể, nên vị trí quảng cáo tự động thường là cách sử dụng ngân sách hiệu quả nhất, đồng thời giúp kiểm soát chi phí. Hầu hết các nhà quảng cáo nên sử dụng vị trí quảng cáo tự động.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất và kiểm tra chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa của từng vị trí quảng cáo trong báo cáo, thì có thể bạn sẽ cảm thấy khó hiểu về lý do chúng tôi khuyên bạn nên làm như vậy. Ví dụ: nếu chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa trong Bảng tin trên Facebook rẻ hơn đáng kể so với trên Instagram Stories, bạn có thể muốn dừng đặt quảng cáo trên Instagram Stories và đặt nhiều quảng cáo hơn trong Bảng tin trên Facebook.

Chúng tôi có thể hiểu lý do bạn cân nhắc điều đó. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng hệ thống phân phối của chúng tôi được thiết kế để đem lại cho bạn nhiều sự kiện tối ưu hóa nhất với tổng chi phí trung bình thấp nhất - chứ không phải chi phí trung bình thấp nhất cho từng vị trí quảng cáo. Điều này nghĩa là chúng tôi sẽ xem tất cả các cơ hội có sẵn trên tất cả các vị trí quảng cáo và chọn cơ hội rẻ nhất mà không quan tâm đến chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa của từng vị trí quảng cáo.

Một lợi ích khác của vị trí quảng cáo tự động là nếu bạn quyết định sao chép một chiến dịch, thì mọi vị trí quảng cáo mới sẽ tự động có sẵn cho quảng cáo được sao chép.

 

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ đơn giản cho biết cách tùy chọn này hoạt động và lý do khiến dễ diễn giải sai:

 

 

Giả sử có 11 cơ hội để hiển thị quảng cáo của bạn: 3 trên Facebook, 3 trên Instagram và 5 trên Audience Network. Chi phí cơ hội trên Facebook là $3/sự kiện tối ưu hóa. Chi phí cơ hội trên Instagram là $5/sự kiện tối ưu hóa. 3 cơ hội trên Audience Network có chi phí $1/sự kiện tối ưu hóa và 2 cơ hội có chi phí $7/sự kiện tối ưu hóa. Bạn có ngân sách $27.

Trong biểu đồ bên dưới:

 = một cơ hội để nhận được một sự kiện tối ưu hóa trên Facebook

 = một cơ hội để nhận được một sự kiện tối ưu hóa trên Instagram

 = một cơ hội để nhận được một sự kiện tối ưu hóa trên Audience Network

Vòng tròn màu đỏ quanh bất kỳ biểu tượng nào nêu trên nghĩa là quảng cáo được hiển thị ở vị trí quảng cáo đó và nhận được sự kiện tối ưu hóa.

Nếu bạn chọn cả 3 vị trí quảng cáo này, báo cáo sẽ cho thấy rằng vị trí quảng cáo trên Facebook có chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa là $3, vị trí quảng cáo trên Instagram có chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa là $5 và vị trí quảng cáo trên Audience Network có chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa là $1. Bạn sẽ có 9 sự kiện tối ưu hóa với tổng chi phí là $27, chi phí trung bình cho mỗi sự kiện là $3.

 

Nếu bạn nhìn thấy những con số này, bạn có thể muốn tắt vị trí quảng cáo trên Instagram để tập trung vào các vị trí quảng cáo trên Facebook và Audience Network có vẻ có chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, dưới đây là những gì sẽ xảy ra nếu bạn tắt vị trí quảng cáo đó:

 

 

Vị trí quảng cáo trên Facebook sẽ có chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa là $3, sẽ không có vị trí quảng cáo trên Instagram và vị trí quảng cáo trên Audience Network sẽ có chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa là $3,40. Với $26, bạn sẽ chỉ nhận được 8 sự kiện tối ưu hóa với mức chi phí chung $3,25 mỗi sự kiện. Đây là cách chi tiêu ngân sách kém hiệu quả hơn.

 
Chúng tôi tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo để đem lại cho bạn mức chi phí chung trên mỗi sự kiện tối ưu hóa thấp nhất. Chúng tôi tiến hành tối ưu hóa trong ngữ cảnh với đầy đủ cơ hội có sẵn. Nói cách khác, những gì bạn không thể thấy trên báo cáo là kết quả tốn kém hơn mà bạn không phải chi trả nhờ có sử dụng vị trí quảng cáo bổ sung. Điều quan trọng nhất cần nhớ là chi phí trung bình trên mỗi sự kiện tối ưu hóa của một vị trí quảng cáo cao hơn so với vị trí quảng cáo khác không nhất thiết có nghĩa là vị trí quảng cáo đó không hiệu quả.
Top