Công nghệ 4.0

Làm cách nào để tạo Trang Facebook?

Trang được các doanh nghiệp, thương hiệu, tổ chức và người của công chúng dùng để chia sẻ tin và kết nối với mọi người. Giống như trang cá nhân, bạn có thể tùy chỉnh Trang bằng tin, sự kiện, v.v. Những người thích hoặc theo dõi Trang có thể nhận được thông tin mới trong Bảng tin.
Cách tạo Trang:
  1. Đi đến facebook.com/pages/create.
  2. Nhấp để chọn loại Trang.
  3. Điền thông tin yêu cầu.
  4. Nhấp vào Tiếp tục và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Lưu ý: Ai cũng có thể tạo Trang, nhưng Trang dành cho tổ chức, doanh nghiệp, thương hiệu hoặc người của công chúng thì chỉ đại diện chính thức mới được tạo.

thiet ke web, thiết kế web, thiet ke website, thiết kế website, công ty thiết kế web, cong ty thiet ke web, công ty thiết kế website, cong ty thiet ke website, công ty thiết kế web uy tín, cong ty thiet ke web uy tin, công ty thiết kế web uy tín

Top